Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

 • ทำความรู้จัก...ศูนย์ชาน้ำมันกันเถอะ!!

  ทำความรู้จัก...ศูนย์ชาน้ำมันกันเถอะ!!

  จากแนวพระราชดำริ ดังกล่าว สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้จัดสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาชาและพืชน้ำมัน ขึ้นบนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน  อ.แม่สาย จ.เชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี พ.ศ. 2554

  Read more

 • ชาน้ำมัน (Camellia oleifera Abel)

  ชาน้ำมัน (Camellia oleifera Abel)

  ชาน้ำมันมีถิ่นกำเนิดในมณฑลทางใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางตอนเหนือของประเทศพม่า ลาว และเวียดนาม ชาน้ำมัน คือพืช สกุลชา (Camellia L.) วงศ์ Theaceae ที่สามารถนำเอาเมล็ดแห้งมาบีบสกัดน้ำมัน เพื่อใช้ในการบริโภค มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Camellia oleifera Abel โดยเฉพาะทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการบริโภคน้ำมันที่ได้จากเมล็ดชามาช้านาน

  Read more

 • บทความที่น่าสนใจ

  บทความที่น่าสนใจ

  บทความทั่วไป

  บทความต่างๆที่น่าอ่านเนื้อหา
  ครอบคลุมเรื่องราวที่น่าสนใจ

  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

  Read more

 • งานวิจัย

  งานวิจัย

  งานวิจัย

  รวบรวมบทความงานวิจัยและบทความืางวิชาการเกี่ยวกับชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

  Read more

ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา รับสมัครเจ้าหน้าที่ ดังนี้

ตำแหน่ง ผจก.ร้านอาหารเมล็ดชา   
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง   
วุฒิการศึกษาประจำตำแหน่งงาน    ปริญญาตรี
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง   
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office
2.  มีประสบการณ์ด้านงานร้านอาหาร 2 ปีขึ้นไป
4. มีบุคลิกภาพและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
5.  มีภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบสูง รักงานบริการ
6. มีความสามารถในการวางแผนงาน และประมาณการ
7. ทำงานเป็นกะได้
8. มีปฏิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
9. ส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และอยู่ในกฎระเบียบตามที่กำหนด
คุณสมบัติอื่นๆ  (Other)   
1. มีความซื่อสัตย์และโปร่งใส ละเอียด รอบคอบ
2.  มีความขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

 

รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธุ์   
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง   
วุฒิการศึกษาประจำตำแหน่งงาน ปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาสื่อสารมวลชน สาขานิเทศศาสตร์
และสาขาที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง   
1. มีความรู้ภาษาอังกฤษดีทั้งการ พูด อ่าน เขียน
2. ใช้เครื่องมือการสื่อสารได้ทุกชนิด รวมทั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  และการรู้จักการใช้อินเตอร์เน็ต
3. มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์ ได้ทันที เมื่อเกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร
4. มีความอดทน และพร้อมที่จะทำงานในเวลาใดก็ได้
5. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด  ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติอื่นๆ  (Other)   
1. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
2. มีใจรักในงานบริการ
3. มีเทคนิคในการพูด
4. มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความตั้งใจในการทำงาน

สามารถสมัครด้วยตัวเองเท่านั้นที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา
888 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร. 053734140 ต่อ 201