Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

 • ทำความรู้จัก...ศูนย์ชาน้ำมันกันเถอะ!!

  ทำความรู้จัก...ศูนย์ชาน้ำมันกันเถอะ!!

  จากแนวพระราชดำริ ดังกล่าว สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาจึงได้จัดสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาชาและพืชน้ำมัน ขึ้นบนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน  อ.แม่สาย จ.เชียงราย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันได้เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อต้นปี พ.ศ. 2554

  Read more

 • ชาน้ำมัน (Camellia oleifera Abel)

  ชาน้ำมัน (Camellia oleifera Abel)

  ชาน้ำมันมีถิ่นกำเนิดในมณฑลทางใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางตอนเหนือของประเทศพม่า ลาว และเวียดนาม ชาน้ำมัน คือพืช สกุลชา (Camellia L.) วงศ์ Theaceae ที่สามารถนำเอาเมล็ดแห้งมาบีบสกัดน้ำมัน เพื่อใช้ในการบริโภค มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Camellia oleifera Abel โดยเฉพาะทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน มีการบริโภคน้ำมันที่ได้จากเมล็ดชามาช้านาน

  Read more

 • บทความที่น่าสนใจ

  บทความที่น่าสนใจ

  บทความทั่วไป

  บทความต่างๆที่น่าอ่านเนื้อหา
  ครอบคลุมเรื่องราวที่น่าสนใจ

  สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

  Read more

 • งานวิจัย

  งานวิจัย

  งานวิจัย

  รวบรวมบทความงานวิจัยและบทความืางวิชาการเกี่ยวกับชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

  Read more

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครงาน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน
รับสมัครงานเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1 ตำแหน่ง
ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่ง
 
วุฒิการศึกษา    ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาเคมีอุตสาหกรรม
เงินเดือน         ตามวุฒิการศึกษา และหรือตามตกลง
 
คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
 
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีได้ดี
2. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ GMP และ HACCP
4. มีประสบการณ์การทำงานด้านงานควบคุมคุณภาพจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
คุณสมบัติอื่นๆ  
Other
 
1. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ 
2. มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีความตั้งใจในการทำงาน
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ Job Summary
 
1. ดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ในระบบคุณภาพ
2. ดำเนินการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานและให้สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ตาม GMP/HACCP 
3. สุ่มตรวจคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องตามรายละเอียดสินค้า (Specification) ที่กำหนดไว้
4. ตรวจสอบสุขาภิบาลโรงงาน 
5. ควบคุมงานการสอบเทียบเครื่องมือวัด ในพื้นที่ของแผนกควบคุมคุณภาพ
6. ควบคุมงานการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
7. ทำหน้าที่วิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำมันตั้งแต่เริ่มรับวัตถุดิบเข้า จนถึงขั้นตอนส่งมอบผลิตภัณฑ์เข้าคลังสินค้า พร้อมทั้งออกใบ COA ทำการบันทึกผล และรายงานผล
8. ทำการทดลองใช้ดินฟอกสีและทดลองใช้สารเคมีที่สั่งเข้ามาใหม่ในห้องปฏิบัติการทุกครั้ง ก่อนนำไปใช้งานในฝ่ายผลิต
9. ทำการสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดวัตถุดิบที่รับเข้าทั้งหมดในห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งบันทึกผลสรุปผลและจัดทำรายงานผลการสุ่มวิเคราะห์
10. วิเคราะห์คุณภาพเมล็ดตัวอย่างงานวิจัย พร้อมทั้งบันทึกผลสรุปผลและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ดังกล่าว
11. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันสำเร็จรูปทุก Lot. การผลิต เพื่อศึกษาอายุการเก็บรักษา พร้อมทั้งบันทึกผล,สรุปผลและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์
12. จัดทำ Sensory test น้ำมันในแต่ละ Lot. การผลิต พร้อมทั้งบันทึกผลสรุปผลและจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์
13. สุ่มตรวจขวดแก้ว ฝา และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่รับเข้า พร้อมทั้งทำการบันทึกผลรายงานและสรุปผลการรับบรรจุภัณฑ์
14. จัดทำเอกสาร ลงบันทึก และจัดเก็บเอกสารของระบบมาตฐานโรงงาน (HACCP) ในส่วนของงานผลิต
15. ดำเนินการจัดทำเอกสารสำหรับการยื่นต่ออายุการรับรองระบบของผลิตภัณฑ์และต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ ของโรงงาน และจัดเก็บเอกสารที่ต่ออายุแล้ว 
16. ดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมาย ประกาศกระทรวง หรือพระราชบัญญัติใหม่ 
17. ดำเนินการควบคุมระบบงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
18. ประสานงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์
19. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
 
 
 
สามารถสมัครด้วยตัวเองเท่านั้นที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน มูลนิธิชัยพัฒนา
888 ม.10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130 โทร. 053734140 ต่อ 201